Wspierane typy plików to jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf, odt, odf, ods.