Jakie są koszty Gewerby?

Jakie są koszty Gewerby?

Jak rozliczać koszty Gewerby poprawnie, czytelnie i przede wszystkim z korzyścią dla portfela? Im większe koszty generujesz jako właściciel firmy, tym mniej podatku dochodowego zapłacisz. Koszty odejmowane są od Twojego przychodu, który jest podstawą do naliczenia...